Procedura udzielania świadczeń w Centrum HOLYMED w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego:


1. Pacjent na wizytę umawia się wyłącznie drogą zdalną np. telefonicznie, SMS, messenger, email.
2. Wstępna kwalifikacja do osobistej wizyty w gabinecie odbywa się drogą telefoniczną w przeddzień albo w dniu wizyty.
3. Pacjent na wizytę zgłasza się punktualnie bez osoby towarzyszącej (nie dotyczy osób nieletnich, z dzieckiem przychodzi 1 opiekun).
4. Przed wejściem do gabinetu w punkcie wstępnej kwalifikacji Pacjent ma mierzoną temperaturę, podpisuję stosowną dokumentacje medyczną oraz wstępnie ustalany jest cel wizyty, do której Pacjent jest kwalifikowany.
5. Do właściwego gabinetu Pacjent jest zapraszany po pozytywnym zakwalifikowaniu podczas wstępnej rozmowy i po omówieniu planu wizyty.
6. Przed wejściem do gabinetu w wyznaczonym miejscu Pacjent pozostawia wszystkie swoje rzeczy osobiste w specjalnie do tego celu przeznaczonym plastikowym pojemniku.
7. Pacjent ubiera dostarczone mu środki ochrony osobistej tj. maseczkę jednorazową, czepek na włosy, fartuch ochronny oraz obuwie jednorazowe.
8. Przed założeniem środków ochrony osobistej Pacjent dezynfekuje ręce przy pomocy płynu dezynfekcyjnego dostępnego w punkcie wstępnej kwalifikacji.
9. W gabinecie obowiązuje Pacjenta całkowity zakaz używania telefonu komórkowego, laptopów, tabletów, czytania książek, gazet, itp.
10. W trakcie wizyty nie podajemy w gabinecie żadnych napoi. Prosimy też Pacjentów o nie przynoszenie do gabinetu własnych napoi i innych środków spożywczych.
11. W gabinecie w tym samym czasie może przebywać tylko jeden pacjent.
12. Jeżeli Pacjent zgłosi się na wizytę przed wyznaczoną godziną oczekuje na swoją wizytę w swoim samochodzie na terenie parkingu.
13. Po zakończonej wizycie Pacjent ponownie dezynfekuje ręce oraz zdejmuje odzież ochronną umieszczając ją we wskazanym do tego celu pojemniku.
14. Każdorazowo po wizycie Pacjenta pomieszczenia gabinetu i punktu wstępnej kwalifikacji są dezynfekowane oraz wietrzone.